Regulamin rejestracji w PTN

Oświadczam, że:

- Zgłaszam przynależność do Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu zgłoszenia do Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnościach w zakresie działalności Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

- Akceptuje postanowienia statutu Stowarzyszenia wg. treści dostępnej pod linkiem.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO NEONATOLOGICZNE ul. Karowa 2
00-315 Warszawa Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 35 Warszawa 94 10901447 0000000044064685
 
UWAGA: Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym członków Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego przetwarzane są w sposób zgodny z zapisami statuowymi legalizującymi przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez deklarację przynależności oraz stronę internetową Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagraniczym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Każdemu członkowi PTN, który wypełnił deklarację przenależności czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobwe zapewniamy dostep do dotyczących go danych w celu ich weyfikacji, modyfikacji lub tez usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.