O PTN

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne jest towarzystwem naukowym. Zajmuje się rozwojem neonatologii w Polsce.

 

Zadaniem neonatologii jest sprawowanie opieki medycznej nad noworodkiem.

 

Realizacja tego celu uwarunkowana jest ścisłym współdziałaniem lekarzy położników, neonatologów oraz pediatrów. Neonatologia wyrasta na organizacyjnych i naukowych podstawach pediatrii i jest z nią ściśle związana.

Celem Towarzystwa jest:
1. Upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem neonatologii
2. Współudział w tworzeniu i realizacji programów poprawy opieki organizacyjnej i zdrowotnej nad noworodkiem
3. Podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów i neonatologów
4. Szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej
5. Reprezentowanie interesów ogółu lekarzy pediatrów – neonatologów
6. Nawiązywanie kontaktów i współpraca międzynarodowa w zakresie neonatologii

 

Tekst statutu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego do pobrania po kliknięciu w link.

 

Składka roczna w wysokości 70 złotych płatna przelewem na konto główne oddziału PTN Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 35 Warszawa, nr rachunku: 94 1090 1447 0000 0000 4406 4685

NEWSLETTER

FORMULARZ KONTAKTOWY


Powered by JS Network Solutions